Wycieczka 2020
Dodane przez azawalich dnia 18.02.2020

Zarząd Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce zaprasza wszystkich członków i sympatyków Związku na 6 - dniową wycieczkę w Tatry i na Słowację, w dniach 25 - 30 lipca 2020 roku (sobota - czwartek). Ilość miejsc ograniczona (48 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Całkowity koszt wycieczki wynosi:
• 550 zł od członka organizacji (dziecka członka Związku, męża, żony, wnuczka),
• 650 zł od pozostałych osób.

Zapisy na wycieczkę przyjmujemy do 1 maja br. (piątek) za pomocą: poczty internetowej: aleksanderzawalich@wp.pl lub telefonicznie SMS na numer +48 502 646 899. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres zameldowania z kodem pocztowym i PESEL (do ubezpieczenia). Osoby, które były z nami na wycieczkach w poprzednich latach nie muszą już podawać już swoich danych. Wpłatę na wycieczkę można dokonać w dwóch ratach, przekazując środki na rachunek bankowy organizacji (PKO BP S. A. Oddział w Ostrołęce 09 1020 3802 0000 1802 0039 5327) z dopiskiem ”Wycieczka 2020". Wpłaty należy dokonać dopiero po uzyskaniu informacji zwrotnej od organizatora.

I rata – w momencie zapisania się – 250 zł, (350 zł – osoby spoza organizacji);
II rata – do końca czerwca br. – 300 zł

Program wycieczki wkrótce
Zakwaterowanie - DW "Harnaś" w Kościelisku, przewodnik - Rajmund Starzyk.