Zaprosili nas - zaproszenia z ostatniego rokuStarosta Ostrołęcki i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu serdecznie zapraszają na konferencję pn.
" Rola i znaczenie współpracy szkół z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w zakresie rozpoznawania i zaspakajania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia"
,
która odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w godz. 9.00 -12.00 w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 5.
Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza na konferencję pn. „Narkotyki, dopalacze − nie tędy droga!",
organizowaną 29 listopada 2017 roku, w godz. 10.00 − 13.45
w Ostrołęckim Centrum Kultury w Ostrołęce, przy ul. Inwalidów Wojennych 23.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Społeczność Uczniowska mają zaszczyt zaprosić
na Jubileusz XX - lecia III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce ,
który odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w hali sportowej szkoły, ul. Ks. F. Blachnickiego 5.
Pan Jerzy Grabowski - Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki ma zaszczyt zaprosić na
LV Uroczystą Sesję Rady Miasta Ostrołęki z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
która odbędzie się w dniu 11 listopada 2017 r. o godz. 12.00
w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23.Dyrekcja, nauczyciele i społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce
mają zaszczyt zaprosić na uroczystą akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości,
która odbędzie się 9 listopada 2017 r. o godz. 10.15 w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Traugutta 1.
Wydawnictwo SQN, Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne
oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej w Ostrołęce mają zaszczyt zaprosić na
premierę książki Piotra Bąka pt. "Arkadiusz Gołaś. Przerwana podróż" ,
która odbędzie się 8 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w SP Nr 5 w Ostrołęce, ul. Hallera 12.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rzekuniu
mają zaszczyt zaprosić do wspólnego wykonywania kotylionów na Narodowe Święto Niepodległości,
które odbędzie się 8 listopada 2017 r. o godz. 9.00 na terenie szkoły.

Pan Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęki zaprasza do wzięcia udziału w obchodach
Dnia Patrona Miasta Ostrołęki - Świętego Jana Pawła II,
które rozpoczną się Mszą Św. w dniu 16 października 2017 r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce,
a następnie ok. godz. 19.00 przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II znajdującym się na terenie kościoła.Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Delegatury w Ostrołęce
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, resortowych i nagród
przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
która odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 11.00
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu, ul. Orlika 48.
Prezydent Miasta Ostrołęki ma zaszczyt zaprosić na Galę z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
która odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. o godz. 18.00
w Ostrołęckim Centrum Kultury ul. Inwalidów Wojennych 23.
Wójt Giny Kadzidło oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle
zapraszają na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
które odbędzie się 13 października 2017 r. o godz. 17.00
w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle.
Dyrekcja, nauczyciele oraz społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej,
które odbędą się 12 X 2017 r. o godz. 12.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Traugutta 1.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz społeczność uczniowska II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Ostrołęce
zapraszają na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
która odbędzie się 12 X 2017 r. o godz. 10.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Traugutta 1.
Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu
serdecznie zaprasza na uroczystość szkolną "Święto Patrona"
w dniu 27 września 2017 r. o godz. 16.30 na cmentarzu komunalnym w Ostrołęce oraz o godz. 18.00 na terenie szkoły.
STOWARZYSZENIE KRAJOWE WETERANÓW, ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ 5 PUŁKU UŁANÓW ZASŁAWSKICH
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce, Prezydent Miasta Ostrołęki
zapraszają na Święto 5 Pułku Ułanów Zasławskich
w dniu 24 września 2017 r. o godz. 10.30 na terenie szkoły, ul. Batalionu Czwartaków 4.
Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce
zapraszają na naradę inaugurującą nowy rok szkolny 2017/2018,
która odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Oskara Kolberga w Karniewie, ul. Szkolna 9.
Wójt Gminy Kadzidło, Przewodniczący Rady Gminy Kadzidło, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Kadzidle
zapraszają na Uroczyste poświęcenie Skweru Pamięci Męczeństwa Kresowian
w dniu 17 września 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kadzidło, o 12.00 w Kościele Parafialnym w Kadzidle.
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Ostrołęce
mają zaszczyt zaprosić na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018,
które odbędzie się 4 września 2017 r. o godz. 9.30 w sali gimnastycznej szkoły, ul. Traugutta 2.
Pan Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęki serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w uroczystości wręczenia nauczycielom ostrołęckich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
,
która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta w Ostrołęce.


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuninie zaprasza
na uroczyste obchody 90 - lecia OSP w Kuninie,
które odbędą się 2 lipca 2017 r. o godz. 11.30 przed remizą OSP w Kuninie.
Prezydent Miasta Ostrołęki Pan Janusz Kotowski ma zaszczyt zaprosić
na X Jubileuszową Galę Uczniowską,
w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
w Ostrołęckim Centrum Kultury ul. Inwalidów Wojennych 23.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Ostrołęce w imieniu Społeczności Przedszkolnej zaprasza
na uroczystość z okazji nadania imienia "Kraina Odkrywców" PM Nr 16 w Ostrołęce,
która odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 na terenie przedszkola.
Prezydent Miasta Ostrołęki oraz Społeczność Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość podsumowania obchodów 100-lecia szkoły,
która odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Nr 3, ul. Skowrońskiego 8.
Pan Janusz Kotowski - Prezydent Miasta Ostrołęki serdecznie zaprasza do udziału
w miejskich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja,
która odbędzie się w dniu 3 maja 2017 r. o godz. 10.00 w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Ostrołęce.
Dyrekcja, Rodzice oraz Absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły,
która odbędzie się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w hali sportowej, ul. Berlinga 5.LASY PAŃSTWOWE zapraszają na film pt. "Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć".
Film zostanie wyświetlony 27 marca o godz. 18.00 w Ostrołęckim Centrum Kultury, ul. Inwalidów Wojennych 23.Prezydent Miasta Ostrołęki zaprasza na uroczystość ku czci gen. Józefa Bema
z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
która odbędzie się 15 marca 2017 r. na pl. gen. J. Bema o godz. 11.00.Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Społeczność Uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce
zapraszają na uroczystą akademię z okazji Dnia Patrona Szkoły.
Uroczystość odbędzie się 15 marca 2017 r. o godz. 12.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Traugutta 1.Dyrekcja oraz Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
serdecznie zaproszają na uroczystości Jubileuszu 55-lecia "Dwójki",
które odbędą się 6 marca 2017 r. o godz. 11.00 na terenie szkoły.
W związku z wdrożeniem reformy oświaty Mazowiecki Kurator Oświaty
zaprasza na spotkanie informacyjne,
które odbędzie się w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 13.00
w Gimnazjum w Rzekuniu, ul. Szkolna 1.
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęcey zaprasza do udziału w obchodach
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w dniu 01.03.2017 r.
(18.00 Msza Święta w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego,
19.00 Apel Pamięci - skwer im. L. Kaczyńskiego).
Dyrekcja, uczniowie i rodzice Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "INKI" w Ostrołęce
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość
Święta Szkoły i Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
która odbędzie się 1 marca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie szkoły.
Dyrekcja, Pracownicy oraz Dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostrołęce mają zaszczyt zaprosić na
uroczyste obchody jubileuszu 30 - lecia przedszkola oraz nadanie nazwy "Kraina Uśmiechu" .
Uroczystość odbędzie się 14 grudnia 2016 r. o godz. 13.30 w Klubie "OCZKO", ul. Sikorskiego 6.
Pani Maria Rochowicz zaprasza na spotkanie z ostrołęczanami internowanymi w stanie wojennym,
bohaterami książki pt. "Przyszli po mnie ...".
Spotkanie odbędzie się w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 12 grudnia 2016 r. o godz. 16.00.
Dyrekcja, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce mają zaszczyt zaprosić na
uroczystość z okazji Święta Szkoły oraz 10. rocznicy wstąpienia Szkoły do Klubu Przodujących Szkół
,
która odbędzie się 1 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w hali sportowej ZS Nr 5, ul. Berlinga 5.Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pod tytułem
"Wiekowe bogactwo katolicyzmu. W 1050 rocznicę Chrztu Polski",
która odbędzie się w dniach 25 - 26 października 2016 r.
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania sztandaru
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem.
Uroczystość rozpocznie się 18 listopada 2016 r. o godz.10:00
w kościele p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Borawem.Dyrekcja i Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce
serdecznie zapraszają na uroczystość
Nadania Imienia ks. Jana Twardowskiego
Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Ostrołęce.
Uroczystość rozpocznie się 16 listopada 2016 r. o godz.9:30
w kościele p. w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce, ul. Szwedzka 2.


Wygenerowano w sekund: 0.06
1,276,882 unikalnych wizyt